Safety Coordinator Service Specialist

 • Location

  Brussels, Belgium

 • Sector:

  Engineering & Manufacturing

 • Job type:

  Contract

 • Salary:

  Negotiable

 • Contact:

  Celine Guillaume

 • Contact email:

  Celine.Guillaume@volt.eu.com

 • Job ref:

  77441-TELCO-CGU_1605539729

 • Published:

  about 1 year ago

 • Duration:

  56 weeks

 • Expiry date:

  2021-01-15

 • Start date:

  30/11/20

Voor een van mijn klanten ben ik op zoek naar een (Nederlandstalige en Franstalige) "Safety Coordinator Service Specialist".

Missie omschrijving:

Jaarlijks ontvangt de klant ongeveer 75.000 aanvragen m.b.t. de installaties van het hoogspanningsnetwerk. Deze aanvragen zijn afkomstig van omwonenden, aannemers, studieburelen, overheden, nutsbedrijven, projectontwikkelaars,…

In het kader van werken door derden nabij haar hoogspanningsinstallaties wenst de klant de voorzorgsmaatregelen verder uit te breiden om een veilig verloop van deze werven te verzekeren en om de veiligheid van de betrokken personen te waarborgen.

De risicowerven nabij hoogspanningslijnen vereisen een adequate opvolging, zowel d.m.v. geplande werfbezoeken als door snelle interventies. De wettelijke bepalingen dienen strikt opgevolgd te worden. Het advies van de klant geeft daarnaast ook specifieke maatregelen per werf.

De Safety Officer zal het respecteren van alle voorschriften controleren en de derde partijen begeleiden bij het nemen en naleven van alle maatregelen.

Service beschrijving:

Als Safety Officer sta je onder andere in voor:

-Adviezen bij het plaatsen van kranen nabij hoogspanningslijnen
-Werfstartvergaderingen en werfoverleg bijwonen
-Begeleiding bij het toepassen van maatregelen
-Het plaatsen van banners en/of waarschuwingsborden in het kader van voorzorg
-Controle van het naleven van de voorschriften

Soft en hard skills:

-NL-talig met goede kennis van FRCommunicatievaardigheden en overtuigingskracht
-Kennis en ervaring in planlezen (hoogspanningslijnen, bouwkundige plannen)
-Kennis van het Algemeen Reglement op Elektrische Installaties, meer in het bijzonder de veiligheidsafstanden
-Ervaring in werken met derden en werfopvolging